sıfır palet, ahşap palet fiyatları

Taşıma ve depolama masraflarını minimuma indirmek için birim yüklerin teşkil edilmesi kaçınılmazdır. Birim yüklemelerde malın belirli bir miktarı, paletler veya konteynerlerin içine konulur. Paletler ve konteynerler modern taşımacılıkta önemli iki yardımcı elemandır. Paletler, yaygın olarak kısa mesafeli taşıma işlerinde kullanılırken konteynerler daha çok uzak mesafe taşıma işleri için tercih edilir. Palet ve konteynerler, bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar olan dağıtım zincirinde güvenli ulaşımının sağlanabilmesi için kullanılan koruyucu araçların tümü olarak tanımlanabilir.

Paletler, yükü birimleştirmede kullanılan standart tavalardır. Yükler bu tavalara istiflenir ve ambalajlanır. Böylelikle taşınmaya hazır hâle getirilir.

Palet, birbirine bağlanmış iki palet ızgarasından oluşur. Palet ızgaraları arasında forklift çatallarının girebileceği kadar açıklık bırakılmıştır. Bu boşluk 10 cm’dir. Paletlerin vasfı (tahta, plastik vb.) ile ilgili değişik ülkelerin (sıhhi) mevzuatlarından kaynaklanan farklılıklar olabilir. Bu hususla ilgili olarak nakliyatçının ve (ilgili ithalatçı ve/veya müşavirliklerimiz aracılığı ile) ihracatçının bilgi sahibi olması gerekir.

ahsap-paletciler-europaletAhşap Paletler, doğrudan taşıma yapmaz. Fonksiyonları, taşınacak malzemenin belirli boyuttaki bir hacim içinde toplanmasını ve korunmasını sağlamaktan ibarettir. Paletler, birçok kutuyu ve balyayı aynı anda taşımak için dizayn edilmiştir. Bir palet üzerindeki yük, istifli yük ile birleştirilmiş yük olarak adlandırılır. Paletler genel olarak ağaçtan, çelikten veya plastikten yapılır. Ağaç paletler, birkaç kiriş üzerinde düz bir yüzey meydana getirecek şekilde imal edilir. Paletlerin toplam yüksekliği 10-15 cm kadardır. Bir palet iki yüzü arasında bulunan destek takozları, forklift çatallarının araya girmesini sağlar.

Ahşap Palet, doğru zamanda, doğru yerde, doğru malzemenin doğru miktarda ve doğru maliyetle hazır olması için kullanılan ekipmanlardır. Günümüzde özellikle otomotiv sektöründe, yaygınca kullanılan JIT (Just In Time) yöntemi ile önemi artan malzeme akışı stratejisi, paletlerin kullanımının anlam ve önemini vurgulamaktadır. Yassı paletler, istif işleri için oldukça uygun elemanlardır. Forkliftler gibi istif makineleri ve raf sistemleri gibi taşıyıcıların kullanılması hâlinde yassı paletler tek tercihtir. İki yönlü veya dört yönlü paletlerin kolay kavranabilmesi ve paletlere ulaşılabilmesi mümkündür. Ayrıca paletler tek yüzlü veya iki yüzlü olabilir. Tek yüzlü olanlar, tek sıra hâlinde taşınacak ve depolanacak yükler için uygundur. İki yüzlü paletler ise üst üste dizilerek paletli yüklerin taşınması ve yüklerin dizi hâlinde depolanmasına imkân veren paletlerdir. Değişik fonksiyonlara sahip paletlerin ahşap, karton, pres malzeme, çelik sac veya alüminyum sacdan yapılması mümkündür. Son zamanlarda kimya ve gıda sektörlerinde, plastik esaslı hijyenik paletlerin kullanımı artmıştır. Palet seçimindeki en önemli etkenler paletlerin kalitesi, malzemesi ve maliyetleridir. Kötü kalitedeki paletler zaman kaybına, malda zarara, üretimi yavaşlatmaya ve hasarlı taşıma yaparak büyük miktarda işletme sermayesinin harcanmasına neden olabilir. Uzun ömürlü palet seçiminde en önemli nokta, paletin yapıldığı malzemedir. Bunlar; ahşap, preslenmiş tahta lifleri, plastik veya metal plakalardır. Plakalar, özel konstrüksiyona sahip olduklarından malların sürtünerek tutunma etkisini arttırır.

Plastik Paletler: Plastik ve metal plakadan yapılan paletler ise ilk yatırım maliyeti açısından pahalı olsalar da uzun kullanım sürelerinden dolayı avantajlıdır. Gerekli temizleme ile yeniden kullanımları mümkündür. Palet formunda en önemli ayrıntı, paletlerin alt tarafında forklift kollarına uygun kanalların yapılmasıdır. Yükler, ambarlarda ve fabrika içinde kolay sevk edilebilmeleri için tane mal hâlindedir. Tane malların sevkiyatında paletimsi adı verilen araçlar kullanılır.

kaynak:

megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/ moduller_pdf/Paletler%20Ve%20Konteynerler.pdf